Sigorta sektörünün nabzını tutan ve her gün düzenli olarak sektör paydaşları da dahil olmak üzere 22 bin kişiye ulaşan Sigorta Haber e-gazete, sigorta sektöründeki tarafsız yayıncılığını sürdürüyor. Her kesimin sesi olma ve her kesimin tartışma platformu olma özelliğini de koruyor. Geçtiğimiz gün Sigorta Haber e-gazete’de ‘Günün Kulisi’ başlığıyla yayımlanan haber sonrası, eksper Hüseyin Akyol da konuyla ilgili görüşünü tarafımıza iletti. Hüseyin Akyol’un, haberde yazılanların gerçeği yansıtmadığını belirttiği yazısını, gazeteciliğin etik değerleri doğrultusunda sizlerle paylaşmayı bir borç bildik. Akyol’un söz konusu görüşü şu şekilde:
“30 Mart 2013 günü yapılan SEDEV genel kurulu ile ilgili olarak, sektörün en önemli haber portallarından birisi olan ‘Sigortahaber e-gazete’de 1 Nisan 2013 tarihinde Günün Kulisi olarak yayımlanan haber, maalesef gerçekleri yansıtmamaktadır. Haber, genel olarak mış-muş’lara dayandırılmıştır.
SEİK seçimlerine adaylığımı ve seçim manifestomu, kurmuş olduğumuz www.idealisteksperler.com formunda ve TOBB sigorta eksperleri listesinde bulunan meslektaşlarımıza mail yoluyla duyurdum. Bu manifestomuz, yapılanmamız ve ideallerimizi yansıtmaktadır. İdealist eksperler formunda defalarca bağımsız olduğumuzu, bağımsız liste ile seçime gireceğimizi, kanunun ve yönetmeliklerin bizlere verdiği haklarımızı sonuna kadar koruyacağımızı ve idealimizin bağımsız eksperler odası kurmak olduğunu, bu mücadelede beraber çalıştığımız E.S.E.D. (Ege Sigorta Eksperleri Derneği) yönetimi ile birlikte deklare ettik.
Bizim kişilerle herhangi bir sorunumuz yok, olamaz da. Meslektaşlarımızın hepsi dostumuz, kardeşimiz, yol arkadaşlarımız. Bu toplantıya katılan herkes ile sarıldık, hasret giderdik. Yalçın Kaya ile olduğu gibi Ahmet Aktay, Tayfun Ermetin ile de sarıldık, öpüştük. Bu meslektaşlarımız ile herhangi bir şekilde SEİK seçimleri hakkında konuşmadık. Çünkü biz idealist eksperler formunda her gün konuşuyoruz. Bizim kavgamız ancak aldığı görevi yerine getirmeyen, getiremeyen, meslektaşların hakkını koruyamayanlarla olur. O da kavga ortamında değil, seçim ortamında sonuçlanır. Seçim bittikten sonra seçilen başkanımızın etrafında birleşiriz, ancak hataları da söylemekten geri kalmayız.
Düşündüklerimiz ve yapmayı taahhüt ettiklerimiz, aşağıda tarafınıza sunulan manifestomuzda gösterilmiştir. Eğer bizler seçilebilirsek, bu taahhütleri yerine getirme yolunda bütün enerjimiz ile toplantıdan toplantıya değil, aşağıdaki yapılanma şemasında da gösterdiğimiz gibi yönetim ortaklarımızla birlikte yerine getireceğiz. Bu vesileyle tüm idealist eksperler adına saygılarımızı sunarız.

SEÇİM MANİFESTOMUZ
Geçimimizi sağladığımız, geleceğimizi bağladığımız dünyanın en itibarlı mesleklerinden olan Sigorta Eksperliğinin ve Eksperlerin, son yıllardaki durumu hepinizin malumudur.Bu nedenle yakın gelecekte yapılacak olan İcra komitesi seçimlerinde değişikliği yapılmasının zaruri hale geldiği kanaati ile,Bu mesleğe gönül veren,geleceğinin bu meslekte olduğuna inan bizler BİR DÖRT YILIMIZIN DAHA BOŞA GEÇMEMESİ İÇİN,eleştirileri bir yana bırakıp mesleğe ve meslektaşlarımıza sahip çıkmanın zamanı geldiği inancı ile seçimlere İcra komitesi adayı olarak katılma kararı aldık. Seçimlere katılırken de yapmayı taahhüt ettiğimiz işleri kısa vadede ve uzun vadede yapılacak işler olarak aşağıda sınıflandırdık. Allah hepimizin yardımcısı olsun ve sözümüzü yerine getirmede bize güç versin. UNUTULMASIN Kİ ZOR YOLA KOLAY İNSANLARLA ÇIKILMAZ.

KISA VADEDE YAPMAYI PLANLADIĞIMIZ HİZMETLER
1)- 5684 sayılı yasa ile kurulan İcra Komitesinin görevleri içerisindeki 1.maddesi olan ”Sigorta eksperlerinin çalışma prensiplerini; diğer bir değiş ile Anayasasını; kuracağımız komisyon marifeti ile hazırlayacağız ve tüm Eksperlerimiz arasında yapacağımız referandum neticesinde kabul edilen metine sadık kalınarak çalışılmasını ve bu prensiplerin dışında çalışma temayülünde olan Eksperlerimizin aramızda barınmamasını temin edeceğiz. İlgili taraflara da bu çalışma prensipleri deklare edilecektir.
2)- 5684 sayılı yasada belirtilen ve sigorta poliçesinden menfaat sağlayan kişilerin Eksper atamalarının kendilerinin yapabileceği hükmünü, kamuoyuna duyurmak, basın ve halkla ilişkileri geliştirmek için gerekli yasal tüm olanakları ve iletişim kanallarını büyük bir hızla kullanacağız.
3)- Sigorta Eksperlerinin verdikleri hizmetin karşılığı olan ve taban ücreti belirleyecek rehber tarife, konunun muhatapları ile de görüşülerek en kısa zamanda çıkarılacak ve uygulamaya konacaktır.
4)- Hazine Müsteşarlığı ile görüşerek, aramıza yeni Eksper alımı yerine,tek branştan belgeleri olan meslektaşlarımızın ikinci,hatta bir üçüncü belgeye sahip olabilmeleri için gerekli her şeyi yapmayı taahhüt ediyoruz.
5)- İcra komitesinin faaliyetlerini, toplantıların yerini, gününü, saatini, gündemi, neticelerini, gelen önerileri ve yorumları meslektaşlarımıza duyurmak, onlarla birebir sürekli irtibat halinde olabilmek için bir iletişim ortamı hazırlanmasını temin edeceğiz ve hızla uygulamaya koyacağız.(web sayfası)
6)- Daha evvel hazırlanan ve zamanında TSRB başkanı Sayın Bilge Kongar’a sunulan yazılım programını kendi bünyemiz içinde içersinde hayata geçirebilmek için gerekli çalışmalara başlayacağız.(Bu konuda Hazine Müsteşarlığı ve Sigorta bilgi merkezi ile görüşülecektir)
7)- Meslektaşlarımızın bulunduğu illerde, İcra Komitesinin çalışmalarına yardımcı olacak komisyonlar (bilhassa disiplin konularında) kuracak, onlardan gelecek öneriler ile hem aktif politikalar izlenecek hem tüm meslektaşlarımızın mesleğimizin devamı için kararlara katılımını temin edeceğiz .Ayrıca mevcut tüm derneklere eşit mesafede durup derneklerle ilişkiler alt komiteler kuracağız.
8)- Seçimler esnasında, başlangıçta özellikle seçilme şartlarına haiz gençlerden oluşacak yedek üyelerin, yönetime hazırlanması için İcra komitesinin her toplantısına katılmaları, böylelikle daha sonraki yıllarda devamlılık sağlanması ve göreve geldikleri andan itibaren faaliyete başlamalarının önünü açacağız.
9)- Eksperlerin; gelişen şartlara; Elektronik iletişim teknolojilerine, yabancı lisanlara, Sigorta poliçe ve ilgili hukuk kavramlarına,maliye ve muhasebe işletim düzenlerine uyumlarını sağlayacak sertifikalı seminerler düzenlenmesi için gereken her yola ve kuruma başvuracak ve uygulanması için sınırsız çaba göstereceğiz.
10)- Eksperlerin sürekli kullanımlarının sağlanacağı; gerek sigortalı, gerekse sigorta şirketleri ile iletişimlerini temin edici gerekse kendilerine yardımcı olacak ve faydalanacakları Elektronik ve iletişim bazlı merkez projesini hayata geçirmeye gayret edeceğiz.
11)- Yıllardan beri düşünülen ancak bir türlü hayata geçirilemeyen bir FON kurulması, mağdur, ihtiyaç sahibi, çeşitli sebeplerle işine kısa süreli ara vermek zorunda kalan kaza neticesinde, hastalık sebebi ile bir müddet ara vermek zorunda kalan meslektaşlarımın kullanımına sunmak için gerekli çalışmaları yapacağız.
12)- Türkiye dışında kurulu olan ve Tüm dünya tarafından kabul edilen Sigorta Enstitülerinde Bilhassa Lloyd’s bünyesinde Sigorta Eksperlerimizin sertifika ve staj hizmeti almaları için ve yurt dışında da Eksperlik hizmeti verebilmeleri için gerekli tüm girişimleri hızla ve acilen yapacağız.
13)- Konu ile ilgili Diplomaları ve Akademik kariyerleri olan Eksperlerimiz arasından belirleyeceğimiz meslektaşlarımız ile; Hukuk, Makina, İnşaat ve diğer akademik kurulları yaratacak ve herhangi bir ekspertizinde tereddüt duyduğu hallerde bu komisyonun onlara en hızlı şekilde ve doğru bilgilendirmesinin önünü açacağız.
14)- Mevcut yardımcı personelimizin sertifikalandırılması ve başlamış olan UMEM eğitimi kapsamında yetiştirilen sertifikalı elemanları sektöre adapte ederek bir süre sonra meslektaşlarımızın sadece sertifikalı ve eğitimli yardımcı personellerle çalışma olanağı sağlanması için gerekeni yapacağız.
15)- Sigorta eksperlerine hizmet veren kuruluşlarla, alınan bu hizmetin kalitesini arttırmak, fiyatlarını en asgari düzeye düşürmek için çalışmalar yapılacaktır. (kargo, kırtasiyev.s)
16)- Şirketlerin eksperlerimize yönelik haksız iş durdurma uygulamaları takip edilecektir.

BAŞKAN
GENEL KOORDİNATÖRÜN GÖREVLERİ

• Eksperlik Mesleğinin menfaatleri doğrultusunda tüm departmanlar, şubeler ve üst yönetim arasındaki koordinasyonu sağlamak,
• Kurulların işleyişinin tamamını kontrol ederek, İcra Komitesi Başkanı tarafından yapılan görevlendirmeleri takip etmek, verilen temrinlere uyumluluğu denetlemek ve iş akışının problemsiz bir şekilde işleyişini sağlamak,
• Kurulların işleyişi ile ilgili tüm süreçlere hakim olup; Kurulların tüm birim, departman ve şubelerinin çalışma ve işleyiş sistemini en iyi şekilde yönetmek.

DANIŞMA KURULUNUN GÖREVLERİ
• Eksperlik mesleğinin gelişmesini ve sorunlarını gözden geçirmek, bu konuda uzun vadeli önlemleri belirleyerek tavsiye etmek,
• Mesleğin amaçlarına ulaşabilmesi bakımından stratejiler belirlemek ve bunları tavsiye etmek,
• Mesleğin çalışmalarını amaçlara uygunluk ve sonuç almadaki etkinlikler bakımından değerlendirmek ve gerekli önlemleri tavsiye etmek.
• Mesleğin amaç ve çalışma konuları, çalışma biçimi ile ilgili İcra Komitesine öneri ve dileklerde bulunmak,
• İcra Komitesinin yürütme birimi, çalışma komiteleri ve uzmanlık gruplarının talep ettiği konularda görüş ve önerileri ile tavsiyede bulunmak,
• İcra Komitesinin tüzük ve yönetmelikleri ile ilgili olarak ihtiyaç duyulması halinde görüş ve önerilerini sunmak,
• İcra Komitesinin ve Genel Kurul’un talep ettiği konulardaki istek ve dilekleri hakkında görüşlerini bildirmek.

ETİK KURULUNUN GÖREVLERİ
• Etik kurulunun görevleri etik kültürünü yerleştirmek, meslektaşlarımızın görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak.
• Toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek.
• Meslektaşlarımızın etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmektir.
• Yolsuzluk veya usulsüzlüklerin önlenmesi ve ortadan kaldırılması için gerekli önlemlerin alınması konusunda önerilerde bulunmak,
• Eksperlik Mesleğinin itibarını zedeleyecek hareketlerde bulunulduğuna dair İcra Komitesine intikal eden raporları incelemek, meslektaşlarımız hakkında yapılan şikayetlerin inceleyerek icra komitesinin sağlıklı karar verebilmesine ışık tutmaktır.

İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULUNUN GÖREVLERİ
• İç denetime ilişkin denetim ve raporlama standartlarını belirlemek, denetim rehberlerini hazırlamak ve geliştirmek.
• Denetim standartları ve uluslararası uygulamalarla uyumlu denetim yöntemlerini geliştirmek.
• Diğer denetim birimleri arasında işbirliğini sağlamak.
• Birimler ve şahıslar arasında görüş ayrılığı bulunması halinde anlaşmazlığın giderilmesine yardımcı olmak.
• Hazine Müsteşarlığı ve İcra Kurulu tarafından yapılan düzenlemelerin, uygulanıp uygulanmadığını izlemek ve değerlendirmek.
• İcra Komitesince alınan kararları, değişen ve gelişen şartlar bakımından geçirmek.

YAYIN KURULUNUN GÖREVLERİ
• Eksperlik ve Hayat Dergisini yayına hazırlamak
• Mesleki faaliyetler ve gelişmeler ile ilgili kitapçıklar yayınlamak
• Yeni çıkan yasalarla ilgili kamuoyunu bilgilendirici dokümanlar düzenlemek
• İnternet sitesinde yayınlanacak bilgilerin Eksperlik Mesleğinin ve Toplumun ahlâk kurallarına uygun olmasını,
• Sitenin bireyselleştirilmemesini,
• İçeriğin sürekli güncellenmesini, sağlamak
• Güncel ve geleceğe yönelik düşünsel çalışmaları teşvik etme, bilgi paylaşımı ve değer yaratımı sağlayan tartışma alanlarında fikir üretimlerini destekleme, alandaki başarılı uygulamaları paylaşma hedeflenmektedir.

MESLEKİ GELİŞİM VE EĞİTİM KURULUNUN GÖREVLERİ
• Sigorta Eksperliği meslek mensuplarının gelişimi doğrultusunda eğitim programları düzenlemek,
• Eğitim faaliyetlerinin etkinliği yönünde Sivil toplum örgütleri, yerli, yabancı veya uluslararası kurum ve Kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, mevcut işbirliğini geliştirmek,
• Mesleki seminerler, konferanslar, paneller, kurslar ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek, Kitapçıklarını basarak üyelerine ve Sigorta sektöründeki kişi veya kurumlara ulaştırmak, daha geniş kitlelere ulaşması için yayın kurulu ile çalışmalar yapmak,
• İhtiyaç görülen çeşitli konularda sektörel araştırmalar yapmalarını temin etmek,
• Mevcut yasalar çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışındaki benzer kuruluşlarla işbirliklerini geliştirmek,
• Firmalarda çalışan yeni meslektaşlarımızı bir çatı altında toplayarak tanışma ve kaynaşmalarını sağlamak,
• Vizyonlarının gelişimine katkı koymak
• Mesleki konularda bilgi alışverişini gerçekleştirmek
• Sektörü ilgilendiren ekonomik, kültürel ve sosyal konularda fikirler ve projeler üretmelerini sağlamak,
• Meslek mensuplarının birbirleriyle ve kamuoyu ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni sürekli kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakını korumaya yönelik çalışmalar yapmak.
• Meslekleri ile ilgili incelemeler yapmak, yararlı ve gerekli gördükleri tedbirleri görüşülmek üzere İcra Komitesine teklifte bulunmak.

UZUN VADELİ YAPILMASI DÜŞÜNÜLEN HİZMET
Sigorta Eksperleri Odasının kurulması için ne gerekiyorsa yapacağız.

MİSYONUMUZ
Ülkemizde Sigorta ve Finans sektörünün gelişmesine bağlı olarak kamu kurum ve kuruluşlarında da eksperlik ve değerleme sektörünün önemi artmıştır. Sigorta eksperliği ve varlık değerleme konularında yetkin, güvenilir, objektif kişi ve firmalara olan talep de fazlasıyla önem kazanmıştır. Bu hususları dikkate aldığımızda misyonumuz, bağımsız, tarafsız, standartlara uygun ve objektif bir biçimde ilgili mevzuatlar çerçevesinde ulusal ve uluslararası uygun yöntemler kullanarak en iyi hizmeti sunan bir meslek kuruluşunu yaratmaktır.

VİZYONUMUZ
İDEALİST EKSPERLER olarak yaptığımız tüm çalışmalarda Eksperlik mesleğini en iyi yerlere taşımak, kişi veya kurumların ihtiyaç duyduğu ekspertiz ve değerleme hizmetlerini sağlayan uluslararası yetkinlikte bir kurum haline getirmek.

EKSPERLERİN YETKİNLİĞİ OLAN HİZMETLER
• Arsa-Arazi, Bina, İş Merkezi-Turistik Tesisler, Alışveriş merkezleri, Fabrika ve Diğer üretim tesisleri, Depolama alanları, Liman v.b. her türlü taşınır ve taşınmaz malın değerinin tespit edilmesi.
• Makina, ekipman ve teçhizatlarının kıymet takdiri yapılarak rapor hazırlanması.
• Sigorta şirketlerine mutabakatlı kıymet takdiri yapmak ve rapor hazırlanması.
• Sigorta şirketlerinde hasara (riskin gerçekleşmesi durumu) uğrayan varlığın hasar nedeni, hasarın oluş sebebi ve hasarla ilgili kanaat raporu hazırlanması.
• Yabancı kaynak kullandırmada, Teminatların değerlerinin tespit edilmesi.
• Varlıkların Değer Kaybı ve Fizibilite çalışmaları.

HİZMET ALABİLECEK KURUM VE KURULUŞLAR
• Yerli Ve Yabancı Bankalar
• Gayrimenkul Yatırım Ortakları
• Finansal Kiralama Şirketleri
• Sigorta Ve Reasürans Şirketleri
• Kamu Kuruluşları
• Denetim Şirketleri
• Belediyeler
• Aracı Kurumlar
• Vakıflar • Holdingler
• Diğer Tüm Kamu Ve Özel Kurum/Kuruluşlar
• Şahıslar

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ
Tüm meslektaşlarımızın yönetmeliklerde belirtilen usül ve esaslara dayalı, ilgili bütün düzenlemelere hakim, değerlemelerin güvenilirliğini teyit edebilecek Kalite Güvence Sistemine (KGS) sahip olmasını sağlamak.
Tüm meslektaşlarımızı Kalite Güvence Sistemi mesleki sorumluluk sigortası güvencesi alınmasını sağlamak.
ŞEFFAFLIK, MESLEKİ GELİŞİM VE HİZMET, MESLEKTAŞLARIMIZA OLAN SAYGIMIZDIR.”

   
 •  Günün Anketine Katılın

  • Acentelerin dernek ve ticaret odalarındaki temsilcilerinin mesleğinize katkısı var mı ?

   Sonuclar

   Yükleniyor ... Yükleniyor ...
 •  

  One Response to “GÜNÜN KULİSİ: Eksper Hüseyin Akyol: İdealist eksperler olarak bağımsızlığımızı koruyoruz”

  1. Mesut Cemil BOYNER diyor ki:

   30 mart 2013 SEDEV seçimleri hayırlı olsun. İdealist Eksperler kurucusu olarak sayın Hüseyin AKYOL’un SEİK seçim manifestosu ve Başkanlığını ilan ettiğini bir kez daha gördük..Altı yıldır hiçbir somut iş yapamayan mevcut SEİK ve SED yönetimi karşısına bu seçimlerde yeni bir kan ve heyecana ihtiyaç var..Çünkü sigorta eksperlik mesleği çöktü,bağımsızlığını ve tarafsızlığını yitirdiğini zaten Sigortacılık Denetleme Kurulu ilan etti ve Geçen yıl TSŞB tarafından yaptırılan kamu oyu yoklamasında da sigorta sektörüne karşı çıkan % 69 oranındaki güvensizlik bunun ispatı.. Çünkü Bağımsızlık ve tarafsızlıklarını YİTİRMEYEN sigorta eksperini de bu sistem saf dışına attı..Bütün hizmet veren meslektaşlarımız bizim kardeşlerimizi ve dostlarımız,tenkit ettiğimiz hususlar icraatların eksikliği ve mesleğe sahip çıkılmaması,bütün braşlarda sigortalılara zulum ve eziyet edilmesine karşı durmama..Bu sebeple TOBB bünyesinden çıkıp,Bağımsız bir meslek odasına kavuşmayı arzu etme ve bu konularda mücadeleye demokratik ortamlarda mücadeleye devam…

  Yorum yazın